Bloková výjimka

Bloková výjimka určuje možnosti, za kterých mohou navzájem pojišťovny uzavírat dohody v rámci společného krytí určitých druhů rizik.