Bonita

Bonita znamená způsobilost dlužníka zaplatit své povinnosti.