Bonus

Bonus představuje v případě bezproblémového průběhu pojištění zvýhodnění pro pojištěného.