Budova

Budova je trvalá stavba, která je spojená se zemí pevným základem. Dále je zvenčí uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.