Časová cena

Časová cena se určuje z nové ceny věci. Tento pojem představuje sumu, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí.