Částka ohrožená rizikem

Částka ohrožená rizikem (neboli riziková částka) má v životním pojištění obvykle na mysli část kapitalizované renty nebo pojistného plnění nekrytá vytvořenou rezervou. Může jít i o částku, kterou musí pojistitel doplnit do rezervy pro případ smrti při odchylce od předpokládané úmrtnosti.