CEA

CEA neboli Evropský pojišťovací výbor je dobrovolné mezinárodní sdružení asociací pojišťoven. Podmínkou členství je, aby tam byla národní asociace, která sdružuje více pojišťovacích společností v daném státě. Sídlem organizace je Paříž, pracoviště je v Bruselu. Svojí činnost vykonává skrze sekretariát a dobrovolné odborné komise.