Cedent

Cedent (postupující pojistitel) je pojistitel, který přenáší na jiného pojistitele nebo zajistitele celé riziko nebo jeho část.