Čekací doba

Čekací doba je časový úsek, během kterého nevzniká pojistiteli povinnosti vyplácet pojistné plnění.