Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) se zaměřuje na splnění závazků za škody, které způ-sobili řidiči ČR v zahraničí. Dále projednává případy, které vznikly na našem území cizími státními vozidly. Jejími členy jsou povinně všechny komerční pojišťovny, které poskytují toto pojištění. Mezi další tohoto sdružení úkoly patří například řídit garanční fond, spravovat statistiky, komunikovat se státními orgány, aj.