Četnost placení

Četnost placení znamená interval, ve kterém dochází k platbě pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, jednorázově).