Četnost škod

Četnost škod udává, kolik škod nastalo za určitý časový úsek u konkrétního pojiště-ného. Toto číslo má statistický charakter.