Cílové skupiny

Cílové skupiny se v pojišťovnictví člení podle věku,  povolání, výše příjmu, společen-ského postavení atd.