Cizozemské vozidlo

Cizozemské vozidlo je takový vůz, který je vybaven cizí státní poznávací značkou nebo je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku.