Claims made

Claims made představuje metodu, která se uplatňuje v pojištění odpovědnosti za škodu. Je založena na zásadě, že k pojistné události musí dojít v době platnosti pojištění. Uplatňuje se především u pojištění profesní odpovědnosti.