Courtage

Courtage je odměna pro pojišťovacího makléře za jeho služby. Tu pojišťovna vyplácí makléři každý rok.