Karence

Karence je čekací doba, ve které nevzniká právo na plnění v případě pojistné události.