Karenční lhůta

Karenční lhůta je období na počátku pojištění, které je spjato s omezením pojistného plnění.