Katastrofické dluhopisy

Katastrofické dluhopisy jsou cenné papíry s vysokým úrokem, které poskytují pojišťovnám určitou formu rozložení rizika na kapitálovém trhu (jde o riziko škod způsobených katastrofickými událostmi, jakými jsou například silné huriány).