Klient

Klient je zájemce o pojištění. Obecně jsou klientem p všechny právnické a fyzické osoby, které využívají služeb pojišťovny.