Kmen pojistek

Kmen pojistek znamená obecně všechny pojistky, které jsou spravované určitou pojišťovnou.