Kodex etiky v pojišťovnictví

Kodex etiky v pojišťovnictví byl přijat shromážděním členů České asociace pojišťoven v roce 1995 a od té doby byl několikrát novelizován. Pro členy asociace je tento kodex závazný a souhlas s ním je podmínkou členství v asociaci. Členové asociace se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto kodexu a v Etickém kodexu finančního trhu.