Kolektivní (skupinové) pojištění

Kolektivní (skupinové) pojištění znamená, že v pojistné smlouvě je vymezena skupina pojištěných, jejichž totožnost není v době uzavření pojistné smlouvy obvykle známa.