Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna se zaměřuje na pojišťovací činnost, jejímž cílem je poskytování služeb, dosažení určitého zisku a získání významného postavení na trhu.