Kompozitní pojistitel

Kompozitní pojistitel je takový pojistitel, který provozuje činnost ve více pojistných odvětvích (například nabízí pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a majetkové pojištění).