Konec pojištění

Konec pojištění je moment, který je uveden v pojistné smlouvě. Tímto okamžikem je ukončena pojistná ochrana a pojistná smlouva končí v den, který je uveden v pojistné smlouvě.