Kontraktační povinnost

Kontraktační povinnost znamená, že pojistitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, tj. převzít rizika do pojištění (konkrétním příkladem je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).