Kontrolní činnost ministerstva

Kontrolní činnost ministerstva se zabývá kontrolou dodržování zákona a dalších zvláštních právních předpisů, které se vztahuji na provozování soukromé pojišťovací činnosti.