Konverze

Konverze je hromadná změna pojištění. Změna probíhá tak, že dochází k úpravě pojistných smluv na základě aktivity pojistitele.