Krádež věci vloupáním

Krádež věci vloupáním je takové sebrání věci pojistníka, pokud byla věc proti krádeži zabezpečena a ukradena způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky, které chránily věc před krádeží.