Krátkodobé pojištění

Krátkodobé pojištění je obvykle sjednáno na dobu kratší, než je jeden rok. Pojistné je nutné uhradit ihned při uzavření pojistné smlouvy.