Kulanční likvidace

Kulanční likvidace je dobrovolné pojištění, někdy se o něm hovoří jako o platbě z milosti. Podstatou je, že pojistitel poskytne pojistné plnění, aniž by měl takovou povinnost podle pojistné smlouvy.