Kvitace

Kvitace představuje adresný materiál, který informuje o tom, že u pojistky nastane za 2-3 měsíce dožití. Na základě toho dojde k vyplacení pojistné částky pro případ dožití.