Latentní škoda

Latentní škoda je druh škody, která vznikne používáním výrobku. Důležitým prvkem této škody je situace, že škodu je možné zjistit až po delší dobu od začátku používání výrobku.