Lékařské posudky

Lékařské posudky jsou důležité doklady, které jsou nezbytně nutné k rozhodnutí o poskytnutí pojistného krytí a následně k rozhodnutí o likvidaci pojistné události.