Letecké pojištění

Letecké pojištění je komplexní označení pro všechny druhy pojištění v civilním leteckém provozu. Do tohoto pojištění patří letecké úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce, havarijní pojištění leteckých dopravních prostředků a pojištění pro případ ztráty pilotní licence.