Likvidace

Likvidace je soubor činností, které je nutné vykonat v souvislosti s vyřízením pojistné události. Do likvidace se patří šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.