Likvidátor pojistných událostí

Likvidátor pojistných událostí je oprávněná osoba, která posuzuje škodnou událost a provádí její likvidaci. Likvidátor jedná jménem pojišťovny a provádí šetření, která se vztahují k zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.