Likvidita

Likvidita znamená schopnost společnosti uhradit své závazky z likvidních (pohotových, rychle zpeněžitelných) aktiv.