Lineární pojistné plnění

Lineární pojistné plnění představuje procento trvalého tělesného poškození, které je násobeno sjednanou pojistnou částkou.