Lomené pojištění

Lomené pojištění je situace, kdy dochází k překládání zboží z jednoho dopravního prostředku na druhý a jednotlivé úseky jsou pojištěny u různých pojistitelů. Lomené pojištění je termín využívaný v kombinované dopravě.