Loupež

Loupež je prokázané použití násilí, které bylo vyvinuto proti pojištěnému s cílem zmocnit se jeho věcí.