Majetková škoda

Majetková škoda je újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného. Lze jí vyjádřit penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím peněz.