Měkký trh

Měkký trh představuje časový úsek, kdy je pojistné poměrně nízké a podmínky pro selekci méně tvrdé.