Meze odškodnění

Meze odškodnění představuje takové krácení pojistného plnění na sumy, které bývají zpravidla nižší než pojistná částka. Toto využívá majetkové pojištění například u cenností, které se nacházejí v domácnosti. Výše těchto mezi se určují jako pevné částky, procentuálně z pojistné částky nebo jako kombinace předchozích.