Mimořádné pojistné

Mimořádné pojistné je peněžní suma, která je zaslána nad rámec běžného pojistného. Tento přeplatek se na základě přání klienta vkládá do akumulačních podílových jednotek.