Míra rizika

Míra rizika představuje takovou matematickou funkci, která spojuje finanční sumu s prognózou, která souvisí s rozdělením pravděpodobnosti.