Míra solventnosti

Míra solventnosti určuje, kolik vlastního jmění musí ke konkrétnímu datu pojišťovna vlastnit.