Morbidita

Morbidita vyjadřuje poměr nemocných k celkovému počtu zdravých obyvatel. Je to pojem, který ukazuje na nemocnost populace. Pojišťovny v rámci soukromého pojištění zpravidla sestavují tabulky, které vycházejí z údajů ukazující na počty nemocných.