Nadstandardní přirážka

Nadstandardní přirážka je pojem, který se vyžívá v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu pojištěného a dále také v úrazovém pojištění pro pojištění sjednané na pojistné částky nad stanovené limity. Dále je možné se s tímto termínem setkat u životních pojištění.